В рамках розвитку даного проекту ми зацікавлені залучити усіх, хто може поділитися цікавою інформацією, досвідом, запропонувати співпрацю. Зацікавлені у посиланнях на цей сайт.

Законодавство Алжира

Вивчення законодавства Алжира – один з елементів визначення вимог та умов просування товарів та послуг.

Систематизована безкоштовна база національного законодавства АНДР доступна за адресою http://www.joradp.dz. Мова – арабська та французька.

І. Основу законодавства складають Кодекси. Вони доступні для скачування у вигляді pdf файлів. Зокрема, на цій сторінці розміщені:

Цивільний кодекс Code civil.
Кодекс цивільних і адміністративних  процедур Code de procédure civile et administrative.
Комерційний кодекс Code de commerce.
Сімейний кодекс Code de la famille.
Кодекс алжирського громадянства Code de la nationalité Algérienne.
Карний кодекс Code pénal.
Карно-процесуальний кодекс Code de procédure pénale.
Кодекс щодо покарань та реабілітації засуджених Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.
Кодекс військової юстиції Code de justice militaire.
Кодекс пенсійного забеспечення військових Code des pensions militaires.
Виборчий кодекс Code électoral.
Кодекс місцевого самоврдвання Code des Collectivités Territoriales.
Кодекс державних закупівель Code des Marchés Publics et des délégations de service public.
Кодекс з питань інформації Code de l’information.

ІІ. Інші нормативно – правові акти, включаючи закони, декрети президента, постанови уряду, накази галузевих міністерств доступні через форму запиту – пошуку, що розміщена на цій же сторінці.

Форма передбачає можливість пошуку  за:

  • галуззю регулювання;
  • органом влади;
  • видом документа;
  • номером офіційного вісника законодавства;
  • датою публікації;
  • номером документа;
  • Ключовими словами (із запропонованого списку).

ІІІ. Тематичні огляди законодавства, що регулюють ту чи іншу сферу, розміщені на сайтах відповідних міністерств та відомств.

Можемо зорієнтувати в частині особливостей законодавства, що регулює сфери, які стосуються просування інтересів Вашого бізнесу в Алжирі.

Акти законодавства (окрім кодексів) публікуються усіма джерелами, як правило, без врахування поточних змін. Тому є необхідним окремо відслідковувати та “вклеювати” зміни задля роботи з актуальними текстами.