В рамках розвитку даного проекту ми зацікавлені залучити усіх, хто може поділитися цікавою інформацією, досвідом, запропонувати співпрацю. Зацікавлені у посиланнях на цей сайт.

Митний тариф Алжира

Аналіз митного тарифу Алжира в частині позицій, що плануються для експорту, є доцільним, враховуючи, що:

  • Алжир не є членом СОТ (переговори продовжуються тривалий термін, відповідний протокол Україною вже підписаний), веде відверто протекціоністську політику, що спрямована на розвиток внутрішніх виробництв;
  • рівень митного оподаткування є індикатором того, наскільки Алжир зацікавлений в імпорті даного товару. Високий рівень оподаткування свідчить про те, що є зацікавленість у розвитку внутрішніх виробництв (чи переробки). Тоді є доцільним подивитись сусідні позиції. Адже, наприклад, в ряді випадків один і той же по суті товар в упаковці чи “насипом” може мати різні рівні оподаткування;
  • з 2005 року набула чинності Угода про асоціацію між Алжиром та ЄС, основною складовою якої є зона вільної торгівлі між Алжиром та ЄС (по аналогії з тим, що підписала з ЄС Україна). Для оцінки рівня конкурентоспроможності є можливим порівняти звичайний рівень митного оподаткування та рівень оподаткування для європейських товарів;
  • митний тариф містить інформацію про відповідні процедури: контроль відповідності, ветеринарні чи фітосанітарні чи інші процедури, яким підлягає товар при ввезенні в Алжир, а також – на відповідні органи, а через них – на документи, які регламентують порядок  імпорту, а також вимоги стосовно якості і стандартів товарів, що ввозяться.

Інформацію з приводу митного тарифу і митної процедури Алжира розміщено на сайті Митниці Алжира  (інформація доступна французькою).

Зокрема, інформацію про митний тариф розміщено безпосередньо за цим посиланням.

Отже,

– базові ставки ввізного мита застосовуються на рівні  0%, 5%, 15 %, 30 %.

– ставки ПДВ при імпорті  0%,  7%, 17%.

Поряд із цими платежами по окремих товарних позиціях зустрічаються т.з. специфічні митні платежі (зокрема, аналоги акцизу) неадвелорного типу.

Крім того, митний тариф Алжира містить також інформацію стосовно того, яким іншим вимогам та процедурам контролю підлягає імпорт товару та який державний орган відповідає за них.

В якості прикладу можна розглянути  опа датування товарної  позиції  за кодом 04021000 (сухе молоко з вмістом жиру до 1,5 %)

Митний тариф Алжира дає наступну інформацію

1.Taxes Ad-Valorem (Адвалерні платежі)

Taxe

(Вид платежу)

Taux (%)

(розмір)

T.V.A

(ПДВ)

0,0
D.D

(Мито)

5,0

2.Taxes Spécifiques Annexes (Додаткові специфічні платежі)

NEANT (немає)

3.Formalités Administratives Particulières (Звичайні адміністративні формальності)

Code Libellé (Назва)

Autorité

(Відповідальний орган)

902 Controle de conformite des produits importes

(Контроль відповідності імпортованої продукції)

ministere du commerce

(Міністерство торгівлі)

160 Visa de controle Sanitaire vétérinaire (M.agriculture)

(Ветеринарний контроль)

Ministere de l’Agriculture

іністерство сільського господарства)

Крім митного тарифу, сайт Митниці Алжира містить також іншу деталізовану інформацію стосовно митних правилі і процедур,  митної статистики, тощо.

На практиці питання митних процедур лягає на алжирського клієнта (партнера), або митного брокера.