В рамках розвитку даного проекту ми зацікавлені залучити усіх, хто може поділитися цікавою інформацією, досвідом, запропонувати співпрацю. Зацікавлені у посиланнях на цей сайт.

Державні закупівлі(тендери)

З огляду на те, що більше половини ВВП Алжира створюється у державному секторі, а також значною мірою перерозподіляється через державний бюджет,  є доволі поширеною тендерна процедура закупівель, що передбачена  Кодексом державних закупівель.

Застосування тендерів є обов’язковим при закупівлі товарів і послуг розпорядниками бюджетних коштів (центральні та місцеві органи влади, бюджетними установами), а також державними підприємствами і компаніями.

До товарів та послуг, більша частина попиту на які в Алжирі задовольняється через тендерні закупівлі, відносяться: зернові (закупки Алжирського між професійного офісу зернових), сухе молоко, обладнання та послуги для енергетичного сектору, будівництво інфраструктури, житла (з огляду на наявність великих національних програм) та інш.

Загалом на рік  оголошується до кількох тисяч тендерів.

Офіційно основні тендери публікуються в усіх центральних щоденних  газетах Алжира, а також спеціалізованих виданнях:

BAOSEM – тендери закупівлі товарів і послуг для енергетичного сектору (включаючи нафтопереробку та хімічну галузь). Вартість річного абонементу доступу для іноземних компаній  – 600 євро. Для алжирських – у два рази менше.

BOMOP – офіційний державний бюлетень тендерів (крім енергетики). Вартість річного абонементу доступу для іноземних компаній  – 600 євро.

Тендерне оголошення, як правило містить:

  • назву та контактні данні органу, що проводить тендер;
  • характер тендеру – національний чи міжнародний;
  • назву товарів та послуг, що є предметом тендеру (як правило, доволі загально);
  • вартість пакету тендерної документації (від 30 до 300 дол. США), спосіб її оплати;
  • термін подачі тендерної пропозиції.

Також більшість тендерів публікується на сайті www.algeriatenders.com, що є комерційним виданням, зацікавленим у наданні відповідних послуг, тому публікує тендери по рубриках, проте, без контактів органів, що їх оголосили.

Іноземні  компанії можуть брати участь лише в тендерах, що позначені як міжнародні.

В той же час, спільні підприємства, що створені за законодавством Алжира, можуть брати участь в національних тендерах.

Якщо є підстави вважати, що внутрішні виробники можуть забезпечити відповідну поставку, тендер оголошується як національний.

 Розмір тендерів (вартість товарів, що закупаються) може бути різним – від 60 тис. дол. США до порядку десятків, а в окремих випадках – сотень мільйонів доларів США.

 Тендер завжди має бути забезпечений фінансово – під нього резервуються певні кошти в бюджеті. У випадку, коли не має можливості фінансово забезпечити тендер, він має бути скасований.

 Щодо інших особливостей тендерних процедур, які варті уваги.

Тендерна документація надається після сплати встановленого платежу за її отримання. Як правило, французькою мовою та містить детальну  інформацію стосовно об’єкта тендера та умов його закупки, включаючи проект контракту. Приклад тендерної документації у перекладі наведено у файлі CAHIER DES CHARGES -PRESELECTION FOURNISSEURS -12RUS. У разі, якщо учаснику тендера дещо не ясно в тендерній документації, він може звернутися із запитом про надання роз’яснень.

 Тендерна пропозиція подається також французькою. Вона представляє собою детальне досье, до якого окрім іншого, необхідно додати легалізовані копії установчих документів підприємства.

 Тендерна пропозиція подається, як правило, окремо – технічна і фінансова пропозиція. Технічна пропозиція – це відповідність вимогам, а також інформація, що доводить можливість виконати зобов’язання, передбачені предметом тендеру. Потребується доволі глибока інформація про підприємство, наявні у нього потужності, субпідрядників, яких планується залучити, наявні міжнародні сертифікати, участь в подібних проектах, у т.ч. за кордоном. У разі не проходження етапу технічної прекваліфікації фінансова пропозиція претендента навіть не відкривається.

Фінансові пропозиції претендентів  відкриваються один раз і порівнюються між собою.

Подача тендерної пропозиції має супроводжуватися виставленням т. з. залогу участі – фінансової гарантії на рівні 1 % від суми тендерної пропозиції. Ця гарантія виставляється банком першої категорії від імені учасника тендера на відповідний банк Алжира, а той в свою чергу вже видає гарантію на користь організатора тендера в Алжирі.

Гарантія вивільняється лише після  остаточного проведення тендера (на практиці – до півроку).

 Процедура оцінки тендерних пропозицій формалізована, її методика, як правило описується в тендерній документації. Оцінка пропозиції здійснюється як по критерію виключно ціни, так і по комплексному критерію (на основі набраних балів), де, окрім ціни, береться до уваги також термін поставки, форма оплати, наявність сервісного обслуговування в Алжирі та ін.

 Національні алжирські товаровиробники мають преференцію при оцінці тендерних пропозицій. Їх пропозиції оцінюються за вирахуванням 25 % від їх рівня (Тобто, якщо іноземна компанія подала пропозицію на рівні 80 у.о., а алжирська на рівні 100 у.о., то виграє алжирська компанія, оскільки для оцінювання вартість її пропозиції буде складати 75 у.о., але контракт укладається на всі 100 у.о. Аналогічно – при бальній системі оцінки).

 У разі виграшу тендера та підписання контракту підприємство – переможець має виставити залог належного виконання зобов’язань в сумі від 1 % до 10 % від суми контракту (в залежності від специфіки предмету). Найчастіше використовується розмір 5 %. Залог виставляється в тому ж порядку, як зазначений вище залог участі в тендері – через банк першої категорії. Після постачання предмета тендера та здійснення його прийомки, залог належного виконання перетворюється на гарантійний залог, який вивільняється після завершення гарантійного терміну виробу.

Серед консалтингових підприємств Алжира та підприємств, що надають інформаційні послуги є чимало, що спеціалізуються на наданні послуг щодо викупу тендерної документації та її відправки клієнту за кордон; наданні допомоги у підготовки тендерної пропозиції; забезпечення проведення інших процедур і формальностей в рамках участі у тендерах.