В рамках розвитку даного проекту ми зацікавлені залучити усіх, хто може поділитися цікавою інформацією, досвідом, запропонувати співпрацю. Зацікавлені у посиланнях на цей сайт.

Реєстрація юросіб

 

Найчастіше розглядається два варіанта:

  1. Реєстрація спільного підприємства
  2. Реєстрація представництва іноземної компанії

Варто взяти до уваги:

  • процедура реєстрації є доволі складною та витратною;
  • оподаткування в Алжирі приблизно як в Україні. Ніяких “податкових гаваней” практично немає. Можливість отримання певних пільг з’являється, коли йдеться про інвестування у створення виробництв в Алжирі;
  • при реєстрації СП в Алжирі є законодавчі вимоги щодо обов’язкового співвідношення розподілу капіталу. Резиденту Алжира має належати не менше 51 %;
  • існують поточні витрати, пов’язані із веденням бух обліку та поданням звітності, регулярними мінімальними  платежами по соцстрахуванню на особу, що рахується його керівником;
  • статус керівника (або заступника керівника) представництва або зареєстрованого спільного підприємства дає підстави для отримання виду на проживання в Алжирі
  • явних причин, що роблять неможливим ведення бізнесу з Алжиром без обов’язкової реєстрації представництва або юрособи немає.

Реєстрація представництва іноземної компанії, як правило, є доцільним у разі необхідності утримання офісу та/або офіційної виплати заробітної плати місцевому персоналу (представництво може отримувати кошти на власне утримання від материнської компанії, не здійснюючи власної підприємницької діяльності.

Реєстрація юридичної особи – спільного підприємства у вигляді ЛТД або акціонерного товариства   є доцільною у випадку, коли є певні види на виграш тендерів підрядного характеру (будівництво). Реєстрація СП надасть можливість брати участь у національних тендерах в Алжирі та отримати передбачену Кодексом державних закупівель Алжира преференцію оцінювання тендерної пропозиції в розмірі  25 %, залучаючи основний персонал для виконання підряду з України.

І. Реєстрація спільного підприємства в Алжирі.
Реєстрація спільного підприємства є можливою трьома способами:
1. Створення нової компанії відповідно до алжирським правом.
2. Введення нового засновника в уже існуючу компанію з збільшення статутного капіталу компанії.
3. Викуп частки в статутному капіталі вже існуючої компанії.
У якості засновників спільного підприємства можуть бути фізичні та / або юридичні особи.
Основні етапи створення та реєстрації нової компанії.
1. Підготовчий етап. Підготовка необхідних документів іноземними та алжирським засновниками.
Пакет документів для іноземної компанії, юридичної особи:
• Статут компанії.
• Свідоцтво про постановку на облік в податковому органі.
• Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
• Протокол загальних зборів засновників або рішення єдиного учасника про створення і реєстрації спільного підприємства в Алжирі.
• Свідоцтво про народження на кожного засновника спільного підприємства з іноземної сторони.
• Довідка про відсутність судимості на кожного засновника спільного підприємства з іноземної сторони.
У пакет документів для фізичної особи:
• Довідка про відсутність судимості (Отримується в управлінні юстиції за місцем реєстрації в Україні).
• Свідоцтво про народження.
Всі документи повинні бути перекладені на арабську або французьку мову та легалізовані в Посольстві АНДР в Києві. Процедура легалізації документів включає: нотаріально завірений переклад, завірення в Мін’юсті, МЗС України з подальшим поданням у  Консульський відділ Посольства Алжира в Києві.

Засновники спільного підприємства проводять загальні збори, результатом якого є рішення зборів засновників про створення і реєстрації нової компанії або про введення нового засновника і збільшення статутного капіталу компанії або про продаж частки в статутному капіталі одного засновника іншій.

В протокол загальних зборів засновників може бути включено: розмір статутного капіталу; основні бачачи діяльності; прізвище генерального директора і його заступника; прізвище бухгалтера і т.д.

Засновники вибирають найменування компанії, яке згодом перевіряється на НЕ повторюваність. Довідку про відсутність компанії з обраним найменуванням за запитом в Центрі національного комерційного регістру Алжира або перевіряється нотаріусом.

Продаж частки в статутному капіталі одного засновника іншій – процедура, що займає чимало часу, оскільки потрібен спеціальний дозвіл.

Генеральним директором може бути призначений представник алжирського чи іноземного засновника. Одночасно може бути призначений генеральний директор і заступник генерального директора. В цьому випадку під фінансовими документами будуть два підписи. Генеральний директор може бути одним із засновників або бути призначений сторонами.

2. Етап подачі документів на реєстрацію спільного підприємства. Для підготовки Статуту компанії, засновники надають алжирському нотаріусу пакет документів:
• Легалізовані документи іноземного засновника.
• Легалізовані документи алжирського партнера.
• Довідка з Національного комерційного регістру Алжира про унікальність обраного найменування компанії.
• Договір оренди приміщення для офісу.
• Грошові кошти для реєстрації компанії.
• Грошові кошти на оплату державного мита.
Довідка. Договір оренди офісу компанії повинен бути підготовлений і підписаний у нотаріуса. Термін договору оренди офісу повинен бути не менше ніж на два роки. Договір оренди офісу оформляється на спільне підприємство.
Внесок в статутний капітал може бути у вигляді внеску грошових коштів або внеску в натурі.
Грошові кошти на поповнення статутного капіталу частки іноземного партнера можуть бути:
• Грошові кошти можуть бути перераховані на тимчасовий рахунок наданий нотаріусом;
• Грошові кошти можуть бути передані нотаріусу готівкою.
Довідка. Оплата статутного капіталу здійснюється в національній валюті – Алжирський динар (DA). Іноземний засновник при внеску частки статутного капіталу готівкою, зобов’язаний надати підтверджуючий документ обміну іноземної валюти на динари. Без наявності декларації про ввезення валюти, обмін іноземної валюти в банках не здійснюється. Необхідні кошти можуть бути перераховані за допомогою платіжних систем (Western Union). У цьому випадку кошти будуть отримані в динари і видана довідка про перерахування.
Митна декларація, довідка про обмін іноземної валюти, виписка з банку про перерахування грошових коштів є документами, що підтверджують легальність походження коштів.
Вся ввозиться в Алжир іноземна валюта повинна бути задекларована на митниці.
Для здійснення внеску до статутного капіталу в натурі необхідно підготувати і надати в митницю наступні документи:
• Оригінал Рахунку на товари, що передаються (обладнання) іноземного учасника;
• Список імпортованих товарів схвалених Національним агентством розвитку інвестицій Алжира – ANDI (запит в подається заздалегідь ANDI);
• Звільнення від ПДВ на рівні податків (надається ANDI);
• Оригінал супровідних документів, переданих при морської транспортування товару;
• Оригінал сертифіката (на імпортований товар);
• Пакувальний лист;
• Виписка з комерційного реєстру (спільного підприємства);
• Податкова картка (спільного підприємства).
Довідка. Для отримання митних і податкових пільг при здійсненні імпорту обладнання оформляється запит в ANDI. Зацікавлена особа отримує звільнення від сплати ПДВ (17%) і митних зборів (до 30%).
На підставі наданих документів, нотаріус готує статут компанії, розміщує на тимчасовий рахунок компанії грошові кошти статутного капіталу, розміщує повідомлення в спеціальному офіційному збірнику  про реєстрацію нової компанії.
На підписанні статуту повинні бути присутніми всі засновники спільного підприємства.
Нотаріус надає засновникам готовий статут компанії і виписку зі збірки повідомлень. Статут спільного підприємства надається на арабській мові. Виписка зі збірки арабською та французькою мовою.
Оплата мита і послуг нотаріуса здійснюється в національній валюті. Розмір мита залежить від розміру статутного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу становить 100,000 Алжирських Динарів.
Кількість оригіналів статуту спільного підприємства відповідає кількості засновників. Рекомендується одночасно з отриманням статуту зробити кілька копій статуту та виписок зі збірки і нотаріально завірити.
У статуті компанії має бути вказано, хто буде директором і заступником. Найкращий варіант: генеральний директор – іноземець, другий директор – алжирець. Головне: в статут повинен бути включений представник від іноземної сторони.
3. Виписка з Комерційного реєстру.
Генеральний директор готує досьє для подачі в  Центр національного комерційного регістру Алжира для отримання виписки з торговельного реєстру.
У досьє входять документи: статут спільного підприємства; виписка з офіційного бюлетня; заповнені анкети та інші документи.
Досьє на виписку з торговельного реєстру може надати тільки генеральний директор компанії. До витягу з торговельного реєстру вносять не більше 20 видів діяльності. Рекомендується в розділ Представники компанії включити всіх засновників компанії. Виписка з комерційного реєстру є другим документів, після Статуту. Без виписки з торговельного реєстру неможлива подальша робота.

4. Постановка на податковий облік.
В місцеву податкову службу надається пакет документів для постановки на облік. Термін надання постійної пластикової картки про постановку на податковий облік становить до одного місяця. На термін до отримання картки податкового обліку надається тимчасове свідоцтво.

5. Постановка на облік в національному фонді соціального страхування та фонді страхування від безробіття (КНСБУ, CASNOS, CNAC).
Генеральний директор готує пакет документів і надає в місцевий фонд соціального страхування. КНСБУ – для працівників, які здійснюють роботу за наймом. CASNOS – для працівників, які здійснюють роботу не за наймом (засновники входять в цю категорію). CNAC – фонд страхування від безробіття.

6. Відкриття розрахункового рахунку.
Для відкриття розрахункового рахунку компанії готують і надають пакет документів відповідно до вимог обраного банку.  Управління розрахунковим рахунком може здійснюватися одноособово генеральним директором або генеральним директором і заступником генерального директора.

7. Виготовлення печатки компанії і штампів.

Бюджет усіх вказаних вище заходів, з урахуванням внесення мінімального статутного фонду, оплати послуг нотаріуса, сплати державних мит та інш. мінімально може бути оцінений на рівні 3000 дол. США. Приблизно стількі ж треба витрачати для забезпечення функціонування підприємства протягом року (подання звітності, орендні витрати, пов’язані із отриманням юрадреси, платежі в фонд соціального страхування на нерезидента, якому є необхідним отримання виду на проживання в Алжирі.

Легалізація іноземних засновників на території Алжиру.
Іноземні засновники спільних підприємств можуть отримати вид на проживання, яке дозволить в’їжджати в країну протягом всього терміну дії вид на проживання.
Порядок легалізації іноземних засновників на території Алжиру:
• Отримання карти комерсанта;
• Отримання дозволу на проживання.
Карта комерсанта надається в вілайят після надання досьє:
• Копія виписки з торговельного реєстру;
• Копія договору оренди офісу строком не менше ніж на 2 роки;
• Заповнена анкета;
• Фотографії;
• Копія паспорта.
1. У паспорті, в візі не повинна стояти відмітка: несанкціоновані роботи.
Людина, яка отримує карту комерсанта, повинен бути зазначений у виписці з торговельного реєстру, в розділі Представники компанії.
Вид на проживання надається в поліції. Досьє надається в вілайят в складі:
• Копія виписки з торговельного реєстру;
• Копія договору оренди житла терміном не менше двох років;
• Заповнена анкета;
• Довідка про стан здоров’я: фтизіатр, аналіз крові, висновок терапевта;
• Копія закордонного паспорта;
• Фотографії.
Карта комерсанта надається на термін до 2 років. Вид на проживання надається на термін до 2 років. При зміні проживання необхідно переоформлення дозволу на проживання (реєстрації). Кожні два роки необхідно переоформлення дозволу на проживання, заявка на продовження надається за два тижні до завершення дії попереднього дозволу на проживання.

Прийом на роботу іноземних найманих працівників.
Іноземна компанія роботодавець надає в вілайят пакет документів для отримання схвалення на залучення іноземних і алжирських фахівців.
У досьє входять наступні документи:
• Дві копії договору;
• Дві копії переліку виконуваних робіт;
• Дві копії виписки з комерційного регістра;
• Дві копії виписки про відсутність податкової заборгованості;
• Дві копії податкової карти;
• Дві копії Свідоцтва постановки на облік в КНСБУ;
• Дві копії атестату Замовника;
• Два примірника запиту угоди між роботодавцем та іноземним працівником адресованих Директору праці вілайят;
• Чотири примірники План мобілізації іноземних працівників і алжирців, підписаний керівником роботодавця (відповідно до встановленої форми);
• Чотири копії Плану реалізації робіт для кожного етапу виконуваного проекту;
• Сертифікат перепису, що подається керівництвом великих компаній;
• Письмова довіреність агенту відповідального за подачу досьє на дозвіл на роботу, копію національної карти і фотографію.
Після отримання дозволу на залучення іноземних фахівців, компанія роботодавець оформляє запрошення – лист в консульський відділ посольства Алжиру. Запрошення для російського фахівця оформляє керівник компанії. Якщо запрошення оформляє не громадянин Алжиру, то до запрошення необхідно додати копію посвідки на проживання або робочої візи. У запрошенні вказується мета запрошення – надання робочої візи фахівця терміном 3 місяці.
Отримання робочої візи.
Список необхідних документів для отримання робочої візи, надається в консульський відділ:
• Копія дозволу на залучення іноземних робітників фахівців;
• Лист в консульство з проханням про надання робочої візи іноземному фахівцеві;
• Копія посвідки на проживання керівника, оформляє запрошення (якщо він не є громадянином Алжиру);
• Лист від іноземного фахівця з проханням про надання робочої візи;
• Дві заповнені анкети;
• Дві фотографії 3х4 мм.
• Копія квитка в Алжир;
• Копія Страхування життя виїжджає за кордон на термін перебування в Алжирі;
У разі, якщо заявник звертається до консульського відділу посольства Алжиру не особисто, довірена особа повинна мати нотаріально завірене доручення на подачу і отримання документів в консульство.
Отримання дозволу на роботу.
Не пізніше, ніж за 15 днів після в’їзду іноземного працівника в країну, організація роботодавець зобов’язана надати в службу зайнятості вілайят подати наступні документи:
• Копія диплому або сертифікат підтверджує досвід і стаж роботи не менше десяти років, отриманий за межами Алжиру;
• Свідоцтво про народження;
• Шість фотографій;
• Копія паспорта з робочою візою;
• Медичне свідоцтво терапевта і фтизіатра;
• Інформаційний лист;
• Звіт про необхідність залучення іноземного фахівця.
1. Всі документи повинні бути на національному та французькою мовою, завірені в консульському відділі
Робоча віза видається іноземному власнику контракту і тимчасовий дозвіл на роботу для робітників, на підставі наданих їм документів. Робоча віза надається на термін не більше трьох місяців. Кваліфікація робітників повинна бути не нижче середньої спеціальної освіти і підтверджена дипломом або свідоцтвом.
Організації, які бажають залучити в Алжирі іноземну робочу силу, повинні надіслати досьє в двох примірниках в управління працевлаштування вілайят і заявку на узгодження використання робочої сили.
Виняток становлять іноземні фахівці, які працюють за рахунок власних коштів, які беруть участь в конкретній місії, здійснюють монтаж імпортного обладнання або післяпродажне обслуговування.
Продовження термінів в’їзної візи.
Терміни в’їзної візи можуть бути продовжені після звернення з відповідним запитом до вілайят з наданням наступних документів:
Копія паспорта з візою;
Довідка: Запит на продовження візи необхідно надати за 14 днів до завершення попередньої візи.

Тимчасове ввезення обладнання
Запит на тимчасове ввезення обладнання подається до митної служби Алжиру і подається у випадках:
• Необхідності ввезення обладнання з метою реалізації проекту в рамках підписаного контракту;
• Необхідності ввезення обладнання для власних потреб.
Для оформлення тимчасового ввезення обладнання готується і подається пакет документів:
• Заява на тимчасове ввезення на ім’я начальника митної інспекції;
• Заповнений і підписаний формуляр на тимчасове ввезення з відбитком пальця;
• Виписка з комерційного реєстру;
• Магнітна податкова карта;
• Оригінал рахунку на обладнання;
• Підписаний іноземною компанією контракт.

ІІ. Реєстрація представництва іноземної компанії в Алжирі.

Для проведення такої реєстрації є необхідним подати в Міністерство торгівлі Алжира:

– запит;

– заповнений спеціальний формуляр, що надається Міністерством;

– свідоцтво про відкриття спеціального рахунку в Алжирському банку;

– свідоцтво про внесення на вказаний рахунок 20 000 доларів США (будуть за депоновані на увесь період функціонування представництва, після чого повертаються);

– плата за формальності по реєстрації на рівні 1000 дол. США;

– копія статуту материнської компанії (легалізована – див. вище);

– рішення про призначення керівника представництва, його біографія та копія паспорта;

– контракт на оренду офісу.

Вимоги щодо дотримання відповідних процедур, а також отримання дозволу на проживання – по аналогії зазначеного для спільного підприємства.